2017.3

Top  Previous  Next

NOVINKY A ZMĚNY

Firmware: FW 152/52

 

Úprava instalátoru a konfigurace

Vyžadováno přeplatné pro rok 2017
Aktualizována utilita Technoid, řízení zobrazování výsledků funkcí a automatizované odesílání údajů o diagnostice
Aktualizováno automatické rozeznání modelu auta, pokud ve chvíli spuštění programu je připojený adaptér do auta
Zrychleno navazování - rychlost stejná, i když dat je více (jednotky UDS)
Opraveno chování komfortních funkcí, sjednoceno generování výsledků
Názvy souborů PDF po výtisku jsou doplněny o název konkrétní funkce a jsou uloženy v adresáři Dokumenty/CARSOFT/PRINT (2017.2)
Adresář c:\Users\Public\Documents\CARSOFT smazán bez náhrady (nepoužíval se, zobrazoval se 2x v průzkumníku)
Závada 1400: Neplatný popisovač okna - opraveno
Výtisk do PDF nezobrazuje černé okno, pouze zobrazí hlášení “Tisk výsledků” po dobu generování PDF
Zrychleno nabíhání programu po předchozím pádu
Opraven Text Načítání seznamu vozidel a jeho zobrazování

 


 

Spouštění učení klíčů, prohledá lokální historii a přímo nabídne správný PIN
Čtení PINU, automaticky ukládá data do lokální historie a je možno je tam najít (soubor na ploše SuperKEY - Last PIN zůstává)
Aktivace zavírání zadních dveří pomocí tlačítka na dálkovém ovladači nebo tlačítkem v kabině (modely 2010-2014)